Foto: Lill Haugen Runde Miljøsenter Havørn. Foto: Suel Kassembo Kompetansesenter for havenergi er lokalisert på Runde miljøsenter

PROGRAM RUNDE MILJØSENTER HAUSTEN 2014

Alle Søndagar kl. 15.00
Søndag 21. sept. : Forskingsdagane ved Høgskulen i Volda, tema: Levemåtar og tenkemåtar i fiskerihistorie og fiskar Norge,
Søndag 28. sept.: Forsvinn fleire artar frå fuglefjellet på Runde? v/ Alv ottar Folkestad,
søndag 5. okt.: stengt
Søndag 12. okt: Jenta som sluttet å snakke . Trude Teige
Søndag 19.okt.: Kvar har straumane ført Vardbåtane? Nils Roar Hareide
Søndag 26.okt: Håbrann v/ Nils Roar Hareide, den franske forskaren Gerard Biais og fiskarar
Søndag 2. nov: Arkeologiske funn som gir oss kunnskap om vår lokale historie. Arkeolog Morten Ramstad
Søndag 9.nov: Havørna – kystens majestet. Foredrag og film v/ Roger Engvik
Søndag 16.nov: 2 foredrag: 1. Leia som historieforteljar 2. Akerendam, kompaniet, skipa og verksemda v/ Arild Marø Hansen, Bergen Sjøfartsmuseum
Søndag 23.nov: Makrellstørje v/ Nils Roar Hareide og Havforskingsinstituttet
Søndag 30.nov: Tobis og tobisfiske v/ marinbiolog Roger Kvalsund

Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon, eit formidlingssenter og ein møteplass for kurs, seminar og konferansar. Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon.
Senteret har kontor, laboratorium og åtte leilegheiter for utleige. Hovudbygget har også eit velutstyrt auditorium og kafé. Eit informasjons- og opplevingssenter er etablert i 2. høgda i hovudbygget.

Opningstider

I haust har senteret open kafe og utstillingar kvar søndag  13-17,  samt foredrag klokka 15.00.
Senteret er ope for overnatting og omvising etter avtale heile året.

Bestill leilegheit online

Billettpris utstilling

Vaksen: kr. 85,-
Barn: kr. 35,-
Familie: kr. 200,-
Grupper (frå 15 pers.): kr. 55,- pr. person
Pensjonist/student: kr. 55,-


Aktivitetar

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Stasjonen samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.Les meir om forsking...
Runde Miljøsenter er eit formidlingssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.Les meir om formidling...
Senteret har auditoriumplass til 60–80 personar ved kurs og konferansar, og er godt utstyrt med videokanon og lydanlegg. Vi har kafé/restaurant og åtte moderne leilegheiter som blir leigd ut til gjestande forskarar, turistar og andre gjester på senteret. Kvar leilegheit har sengeplass til 5 personar. Les meir om konferanseavdelingen...

Populære artiklar

Instagram #rundemiljo