English   Deutsch

  Hovedside
  Rundeskatten
  Prosjekt
  Leverandørane våre
  Om Verksemda
  Om RMS
  Visjon
  Bildegalleri
  Verd å vite
  Meteorologistasjon
  Overnatting
  Lenker
  Kontakt

 

Velkomen til Runde Miljøsenter
Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon, eit formidlingssenter og ein møteplass for kurs, seminar og konferansar. Les meir

Ingen Lunde? Sjøfuglseminar 9. og 10. april 2014

Hva skjer med sjøfuglene på Runde og langs kysten av Norge?

Ingen Lunde

Stadig flere turister kommer til Runde for å oppleve og ta bilder av de vakre lundene. Disse spektakulære fuglene kommer inn fra havet om våren for å formere seg. Det paradoksale er imidlertid at samtidig som flere interesserer seg for dette, skjer det endringer i de marine økosystemene i havet som gjør at lundene har store problemer med å få frem unger. Lunden er bare én av i alt 6–7 sjøfuglarter som sliter med å reprodusere langs norskekysten. Situasjonen for krykkje, havhest og lomvi er også urovekkende. Er dette et resultat av naturlige svingninger? Eller er det en varig negativ trend? Hva vet vi? Hva er mulige forklaringer på det observerte? Dette vil fagfolk på fugl, hav og klima sette fokus på i et seminar på Runde Miljøsenter.

Tid og sted: Seminaret vil finne sted på Runde Miljøsenter og vare i 2 dager. Onsdag 9. april og torsdag 10. april.

Påmelding til:
Michael Hundeide,
Tlf: 46622828
E-post: m.t.hundeide@sum.uio.no

Les meir

 


   

08. april 2014
Bli med på forskingsprosjekt for barn
Runde Miljøsenter set i gang eit forskingsprosjekt for barn i påska. Alle barn blir inviterte til å bli med på å snikre båtar som skal sjøsettast 1. påskedag for å finne korleis havstraumane går forbi Runde og nordover kysten til Barentshavet.
Les meir

   

08. april 2014
Formidling og forskingsprosjekt om Golfstraumen.
Utsetting av hundrevis av leikebåtar av tre frå Runde.
Samarbeid mellom Vard og Runde Miljøsenter for å kartlegge havstraum, og inkludere borna i forsking.
Les meir

   

08. april 2014
Skattejakt og påskeeggjakt på Runde
Det blir ei spennande familiepåske på Runde. Runde Miljøsenter arrangerer både jakt etter påskeegga på fuglefjellet og jakt etter skattar ved fyret.
Både egga og skattane er gøymde på Rundefjellet, men kart kan hentast ved Miljøsenteret.
Les meir

   

3. april 2014
Søndag 6. april kl 14: Sunnmøre Festivalkor på Runde
Det er eit veltrimma Festivalkor som stiller til minikonsert på Runde Miljøsenter førstkomande søndag. Dei er klare til å dele med folket på Søre litt av repertoaret sitt til den store Veneciaturen dei legg ut på for å feire 10 års jubileet sitt. Og før og etter songen kan vi nyte heimelaga middag eller kaffi og kaker.
Les meir

   

24. mars 2014
Vindskip og miljøkrav i skipsfarten
Med Vindskip™ vil oppfinnar Terje Lade revolusjonere store delar av skipsfarten. Men kan skipet fungere i praksis? Dei nye miljøkrava til sjøs og løysingane til det nyskapande skipet er tema for søndagsforedraget ved Runde Miljøsenter 30. mars.
Les meir

   

20. mars 2014
Øynamn på Søre Sunnmøre
Fleire av øynamna på Sunnmøre er svært gamle. Dermed kan dei vere vanskelege å forstå. Kva er grunnen til at namnet Hoð vart brukt om dagens Hareidland? Søndag 23. mars vil Johan Ottesen fortelje om ulike tolkingar av øynamna i distirktet vårt.
Les meir

   

13. mars 2014
NeXOS - workshop 1.-3. april
Runde Miljøsenter er partner i EU-prosjektet NeXOS som har som oppgåve å utvikle ein ny generasjon av marine sensorar som skal vere effektive, billige og pålitelige. Runde Miljøsenter har fått oppgåva med å leia arbeidet med «demonstrasjon» (arbeidspakke 9). Dei nye sensorane som skal utviklast skal takast i bruk på offshorefartøy, fiskfartøy, gliderar, ROV og andre plattformer. Les meir

   

12. mars 2014
Ingen Lunde? Sjøfuglseminar 9. og 10. april 2014
Lunden er bare én av i alt 6–7 sjøfuglarter som sliter med å reprodusere langs norskekysten. Situasjonen for krykkje, havhest og lomvi er også urovekkende. Er dette et resultat av naturlige svingninger? Eller er det en varig negativ trend? Hva vet vi? Hva er mulige forklaringer på det observerte? Dette vil fagfolk på fugl, hav og klima sette fokus på i et seminar på Runde Miljøsenter. Les meir

   

12. mars 2014
Qi Gong i fantastiske omgivelser på Runde
Helga 13.-15. juni kommer Peter Deadman til miljøsenteret på Runde for å holde workshop i Qi gong. Qi gong er puste- og bevegelsesteknikker som først ble utviklet i Kina. Teknikkene har vært utøvet i flere tusen år.
Les meir

   

07. mars 2014
Frå såre fingrar til automatisk egning
Banklinefisket har tradisjonelt vore eit av dei viktige fiskeria på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane. Det er det framleis sjølv om talet på båtar har gått mykje ned. Knut Arne Høyvik kjem til Runde Miljøsenter 16. mars og fortel.
Les meir

   

6. januar 2014
Kaldt Hav - Heite Spørsmål
Utstillinga skal vere open i Herøy i ein månad. Skuleelevar frå alle nabokommunar skal bussast inn. Stor opningsfest med eigenkomponert musikk og dans pluss sentrale personar som skal snakke om havrommet. Ellen Kvalsund, infosjef ved Kleven og Mathias Dybvik leiar i Herøy Ungdomsråd skal vere konferansierar.
Les meir

   

20. november 2013
Kystpilgrimsleia
Kort tid etter at Olav Haraldson døydde og fekk helgenstatus som Olav den heilange, starta pilgrimane å valfarte til Nidaros. Frå våre kantar av landet for dei sjøvegen og stoppa langs kysten for å proviantere og for å utøve trua si. Mellom anna var Herøy ein sentral stoppestad.
Les meir

   

12. november 2013
Namn og tilnamn på båtar
Kvifor er somme båtnamn meir populære enn andre? Og kvifor er somme namn nesten utenkjelege å bruke på ein båt? Granskar vi båtnamna nærare, finn vi at også dei har motebølgjer på same måten som namn på personar.
Les meir

   

04. november 2013
Naust og naustkultur
Harald Grytten og Inger Giskeødegård er naustfrelste. Dei har reist langs heile sunnmørskysten på jakt etter gamle naustperler som dei dokumenterer og brukar som inspirasjon til kunst og til ord.
Les meir

   

30. oktober 2013
Om haifisken brugde på Runde Miljøsenter
Søndag kjem Jakob Strand til Runde Miljøsenter og fortel om brugdefangsten. Og forskar Nils Roar Hareide har samla fakta om fisken som er verdas nest største fisk og kan bli over 13 meter lang.
Les meir

   

25. oktober 2013
Flåværleia skal fram i lyset
Den gamle kystleia forbi Flåvær er i fokus både i Sunnmøre Museum si satsing og i Landsverneplanen for maritim kystkultur. Avdelingsleiarane for Herøy Kystmuseum og Dalsfjord Fyrmuseum har reist frå holme til holme langs leia for å finne restar etter den gamle kystkulturen i Herøy, Ulstein og Sande. Søndag 27. oktober kl. 15 vil leiar for Dalfjorden Fyrmuseum, Frode Pilskog, fortelje om prosjektet, leia og funna dei hittil har gjort.
Les meir

   

17. oktober 2013
Ball på ein søndag
Ball har vorte festmat også. Og førstkomande søndag klokka 15 kjem kokebokbokforfattar og matbloggar, Gunda Djupvik, til Runde Miljøsenter for å gi oss gode tips og servere ball.
Les meir

   

08. oktober 2013
Maria Parr på Runde Miljøsenter
Forfattaren Maria Parr er i desse dagane i Oslo for å passe på at språket til teateroppsetninga av « Tonje Glimmerdal» blir slik vi snakkar her. Søndag 13. oktober kl. 15 vil forfattaren fortelje litt om utfordringane ved å omsette barnebøker til film og teater. Ho vil også lese frå boka om «Tonje Glimmerdal»
Les meir

   

03. oktober 2013
Ny bruk av fyrhusa
Gunder Runde vart fødd og vaks opp på fyrstasjonen på Grasøyane. No bur der ingen på Grasøyane lenger, slik det ikkje bur folk på nokon av fyrstasjonane i området vårt. Søndag klokka 15 vil Gunder Runde fortelje om oppveksten på fyret.
Les meir

   

17. september 2013
Et møte med Are Pilskog om filmen "Havets sølv"
I løpet av de siste fire tiårene har vi, takket være David Attenborough og BBC, blitt vant til å se noen av verdens mest spektakulære naturfenomen på TV! Som ung biolog og naturfilmskaper ble Are Pilskog tipset om et tilsvarende og kanskje ennå mer spektakulært fenomen som skjer hvert eneste år utenfor kysten av Ålesund, rett utenfor stuedøra der han bor. Et fenomen som aldri før er blitt filmet...
Les meir

   

16. september 2013
Ope seminar om fornybar energi på Runde Miljøsenter
Tysdag 24.september klokka 10-16 held Møre og Romsdals Fylkeskommune seminar om fornybar energi på Runde Miljøsenter.
Ope for alle, gratis inngang. Påmelding innan 19. september. Program
Les meir på mrfylke.no

   


Familiedag på Runde 8. september
Guida fjelltur, båtturar og open kafé.
Les meir

   

07. august 2013
Rapport fra fuglefjellet på Runde
Med Roger Engviks forsideoppslag i Sunnmørsposten den 26.07.20.13 under overskriften: "Runde dør som fuglefjelløy" bekrefter ornitolog og forsker Alv Ottar Folkestad det mange har hatt en anelse om i lengre tid: Situasjonen for de fleste sjøfuglene på Norges sørligste fuglefjell er dramatisk!
Les meir

   

29. juli 2013
Runde er blitt Ramsar verneområde!
Går man inn på Ramsarkonvensjonens offisielle og internasjonale hjemmeside prydes den i disse dager av et nydelig oversiktsbilde av Runde (ramsar.org), men hvorfor har ikke Runde, som er Norges og Europas sørligste fuglefjell fått internasjonal status som Ramsar verneområde før? Og hvilken praktisk betydning får Ramsarvernet?
Les meir

   

11. juli 2013
Internasjonalt seminar om vannutdanning ved Miljøsenteret på Runde
Deltakere fra 5 tidligere Sovjetstater og Norge holdt i helgen en arbeidskonferanse på Runde miljøsenter. Temaet var harmonisering av vannforvaltningsutdanningen i disse landene.
Les meir

   

11. juli 2013
Sjelden delfin funne på Runde
Lørdag den 23. mars ble en sjelden delfinart funnet ilanddrevet på Runde av Elias Ryberg og Michael Hundeide, som var på tur på øya for å ta opp fuglelyder. Delfinskjelettet er nå til preparering, og skal senere stilles ut på Runde Miljøsenter.
Les meir

   

18. april 2013
Ny strandrydding på Runde 27. april
Runde Miljøsenter, i lag med SSR og grendalaget, inviterer også i år til strandrydding på Runde. I lag med resten av Norge er det 27. april som er fokusdag for ryddinga. På Runde Miljøsenter skal vi registrere, sortere og analysere avfallet før det blir innlevert til SSR.
Les meir

   

18. april 2013
SSR held komposteringskurs på Runde Miljøsenter
Jordnære og praktiske tips for å lukkast med heimekompostering var essensen i kurset i heimekompostering som vart arrangert i regi av SSR på Runde Miljøsenter onsdag kveld. Godt blanda med nyttig teori og lun humor frå kurshaldar Nils Roar Hareide var det mange nøgde kursdeltakarar.
Les meir

   

18. mars 2013
Vårpåske på Runde
Fjørevandring, fjellvandring, historievandring, utstillingar og foredrag: Fugleøya Runde har mykje å by på for dei som vil møte våren i havgapet i påska. Runde Miljøsenter held ope kvar dag frå palmesøndag.
Les meir

   

04. mars 2013
Søndagsforedrag: Botndyr og fjøreliv - og Den Grøne Korridor
Annelise Chapman fortel om kva som skjuler seg i Den Grøne Korridor. Korleis pustar børstemarken og kven er den dyktigaste rørleggaren? Og korleis kan dei gi forskarane informasjon om forureining? I fjøra og på havbotnen kryr det av ørsmå skapningar med forbløffande eigenskapar.
Les meir

   

21. februar 2013
Søndagsforedrag: Kampen for nye generasjonar.
Dette med å skaffe seg etterkomarar er ikkje alltid så enkelt. Strategiane for å lukkast kan vere kompliserte både hos den eine og den andre. Korleis fisk gjer det blir det foredrag om ved Runde Miljøsenter komande søndag.
Les meir

   

20. februar 2013
Vi treng kokkar snarast!
Er du ein entusiastisk, kreativ og effektiv kokk?
Ja då må du kontakte oss for ein prat.
Les meir

   

07. november 2012
Irske fiskarar og forskarar på besøk
I november har det vore stor aktivitet på Runde og Miljøsenteret. Eit av besøka var frå Irland. Ein gjeng hyggelege fiskarar og forskarar hadde funne vegen til Sunnmøre og Runde for å lære av den sterke fiskerinæringa her i regionen.
Les meir

   

24. oktober 2012
På jakt etter gamle synder
Den gule farkosten ligg ein augneblink og duppar i småbølgjene, så dukkar han og blir borte i djupet. På overflata er det berre kabelen han dreg etter seg som viser kva for retning han går i. Tre par auge følgjer nøye med på dataskjermane ombord. Følgjene av gamle synder skal endeleg dokumenterast på film.
Les meir

   

26. september 2012
Feiring og foredrag om årets hekkesesong på Runde
Mange har hatt glede av å sjå den nye fugleutstillinga ved Runde Miljøsenter sidan den opna til påske. No er det på tide å vise fram fagfolka bak også – og å gjere opp status for årets hekkesesong i fuglefjellet på Runde.
Les meir

   

21. september 2012
Runde Miljøsenter nominert til EU-pris
- Eg er så glad og stolt! Dette viser at denne måten å tenkje på får gjennomslag på internasjonalt nivå, seier forskar Lise Chapman ved Runde Miljøsenter. I lag med samarbeidspartnarane frå landa rundt Nordsjøen er senteret nominert til Europakommisjonens høgthengande pris RegioStars 2013 for prosjektet Cradle to Cradle Islands (C2CI).
Les meir

   

18. september 2012
Stemningsfullt i skoddeheimen
Ein kald og våt sommar har fått nordmenn til å rømme til Syden. Manuel kom andre vegen, og viste oss at naturen her kan vere vakker sjølv med skodde langt ned i nakken.
Les meir

   

16. august 2012
Planlegg kunstige øyar
- Kva blir følgjene for miljøet? Det er spørsmålet forskarar frå Taiwan, Tyskland, Spania og Noreg diskuterer ved Runde Miljøsenter nokre dagar midt i august. Dei er engasjerte i EU-forskingsprosjektet Tropos, som skal utvikle miljøvennlege, kunstige øyar.
Les meir

   

14. august 2012
Populært oljevernkurs
30 nye frivillege har fått kursbevis og er klare til innsats når ei ny katastrofe skjer. Andre helga i august arrangerte World Wide Fund for Nature (WWF) og NorLense oljevernkurs for frivillege ved Runde Miljøsenter. 30 til står på venteliste for å få vere med på det neste.
Les meir

   

08. august 2012
Sommarfest
Kvite dukar, stearinlys, sjømat og godt selskap: Torsdagskvelden 2. august var det på tide med eit pusterom for tilsette og ferievikarar ved Runde Miljøsenter.
Les meir

   

26. juni 2012
EfficienSea: Mørekysten er EU-pilot i stort kartleggingsprosjekt
Gjennom EU-prosjektet EfficienSea er dei sårbare områda langs kysten på Sunnmøre kartlagt i detalj. Tanken er at informasjonen på sikt skal kunne nyttast i planlegging av skipstrafikk, naudhamn og i samband med ulykker til sjøs.
Les meir

   

26. juni 2012
Gratis foredrag med internasjonal stjerne
Han har brukt fugleforsking som fredsarbeid og militært utstyr til å kartlegge fuglar sine trekkruter. Han har utvikla utdanningsprogram og samarbeid mellom skular i land som er i krig med kvarandre og hatt besøk av folk som Bill Clinton. Tysdag 3. juli kl. 19.30 held professor Yossi Leshem gratis foredrag ved Runde Miljøsenter.
Les meir

   

26. juni 2012
Referat og presentasjonar frå taremøte ved Runde Miljøsenter 16.-17. april
Rett over påske inviterte Fiskeridirektoratet til møte om tarehausting på Runde Miljøsenter. På Fiskeridirektoratet sine heimesider kan ein no finne referat frå møtet, samt pdf-versjonar av alle presentasjonane.
Les meir

   

07. juni 2012
Oljevernkurs og strandrensing på Runde Miljøsenter
WWF Ren Kyst og NorLense held kurs om oljevern og strandrensing ved Runde Miljøsenter 10-12 august. Alle som er interessert kan melde seg på. Alle utgifter vert dekte, unntatt drikke til middagen og reisekostnader.
Les meir

   

07. juni 2012
Sommarope på Runde Miljøsenter
Frå og med søndag 10.juni held Runde Miljøsenter ope for besøkande kvar dag. Utstillingane er opne mellom klokka 11 og 17, og kafèen mellom klokka 12 og 17 kvar dag.
Les meir

   

01. juni 2012
Bilete frå kronprinsparbesøket
Kronprinsparet besøkte Herøy og Runde fredag 25.mai. Her er nokre bilete frå besøket på Runde.
Les meir

   

23. mai 2012
Havørna på plass
Ein plass har stått tom i den nye fugleutstillinga til Runde Miljøsenter. Men no er også havørna på plass - akkurat i tide til kronprinsparet kjem fredag 25. mai.
Les meir

   

21. mai 2012
Kronprinsparet til miljøsenteret fredag
Siste finpussen av programmet er i gang, kvar ein detalj er nøye gjennomtenkt: Det skal bli perfekt når kronprinsparet kjem til Herøy og Runde Miljøsenter fredag. Til og med veret ser ut til å ville spele på lag.
Les meir

   

26. april 2012
Lyst på søndags- og feriejobb?
Runde Miljøsenter treng engasjerte, blide og imøtekomande personar til å jobbe i utstillingane og kafeen i helgane framover og i sommarferien. Du må like å snakke med folk, og gjerne kunne fleire språk. Ta kontakt om dette er noko for deg, eller om du kjenner nokon som kan vere aktuell.
Les meir

   

18. april 2012
Fyrfolk
- Fyrhistoria er ein spennande og viktig del av kysthistoria som er altfor lite akta på, seier Heidi Eikremsvik, forfattar, fotograf og journalist frå Sula. Søndag 22. april kjem ho til Runde Miljøsenter og held foredrag om dei som måtte dra frå fyra. Les meir

11. april 2012
Klippfiskseminar på Klippfiskakademiet
HIFO-Nordvestlandet og Klippfiskakademiet inviterer til heldagsseminar:
Lørdag 14. april, kl. 11.00 – 17.00, Klippfiskakademiet (Atlanterhavsparken, Ålesund)
Les meir

   

20. mars 2012
Taremøte ved Runde Miljøsenter 16.-17. april
Rett over påske inviterer Fiskeridirektoratet og Havforskingsinstituttet til eit særs interessant og viktig møte om taretråling ved Runde Miljøsenter.
Les meir

   

20. mars 2012
Høgdepunkta i kø på påskeøya Runde
Historievandringar, sildefilm, dans, fotokurs, ornitologar i fjellet og Maria Parr som les frå «Vaffelhjarte»: Høgdepunkta kjem til å stå i kø på Runde i påska, uansett korleis veret blir. Les meir

   

02. mars 2012
Havets sølv – eit drama i djupet
Eit av verdas største og underlegaste naturfenomen finn vi utanfor Runde og langs Norskekysten. Det har aldri vore filma før. Knapt nokon har sett det. "Havets sølv" er ein storslått film om gigantiske sildestimar, ein skjør kyst og havdjupets fantastiske drama. Les meir

   

29. februar 2012
Minister, sild og torsk
Sild på film og torsk i magen: Det er litt av programmet når fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen kjem til Runde Miljøsenter tysdag 6. mars.
Les meir

   

22. februar 2012
Påskeøya Runde
Skiføre blir det neppe. Men til påske er våren komen til fugleøya Runde. Då er der igjen eit yrande liv i fuglefjellet, i fjøra og i havet utanfor. I år har også fleire aktørar gått saman om å tilby enno fleire gode opplevingar til dei som vil møte våren på øya. Les meir

   

20. januar 2012
Nye skattar til miljøsenteret
I januar i fjor henta Runde Miljøsenter heim Rundeskatten frå Bergen. I januar i år har senteret henta skattar i Stavanger. Om alt går etter planen, blir ei ny utstilling klar for publikum til påske. Les meir

   

15. desember 2011
Bengt-Olof Gustafsson har gått bort
I 1972 var Bengt-Olof Gustafsson ein av dei tre dykkarane som fann Rundeskatten. Søndag døydde han brått og uventa, ei veke før han skulle feire 70-års dagen sin. Les meir

   

17. november 2011
På tokt for reint sjøvatn
Runde Miljøsenter er ein av aktørane som skal finne ut korleis det står til med vasskvaliteten i Møre og Romsdal. Denne veka er marinbiologane Lise Chapman og Roger Kvalsund på tokt ved Averøya på Nordmøre.
Les meir

   

17. november 2011
Framtid i fisk
Om dei faktisk vel jobbar i fiskerinæringa når dei blir vaksne, står att å sjå. Men spennande dagar med mykje interessant informasjon fekk dei i alle fall, 10. klassingane som nyleg var ei veke på leir på Runde.
Les meir

   

15. november 2011
Rundeskatten på TV
Dokumentarfilmen om Rundeskatten er snart ferdig. Torsdag 1. desember blir den vist på NRK1 kl. 19.45
Les meir

   

11. november 2011
Nominert til "Årets nyskaper"
Runde Miljøsenter er nominert til prisen "Årets nyskaper", som blir delt ut på Sunnmørskonferansen 17. november. Dette er andre gongen senteret er nominert. Les meir

   

09. november 2011
Ny leiar ved miljøsenteret
Tor Sindre Steinsvik (55) er tilsett som ny dagleg leiar ved Runde Miljøsenter. Han seier det er ei kjempeutfordring, og at han gler seg til å ta fatt.
Les meir

   

11. oktober 2011
Teatersuksess på miljøsenteret fredag
Teaterframsyninga "Helg" har samla stappfulle hus og hausta latter, tårer og strålande tilbakemeldingar på turneen i Trøndelag. Fredag 14. oktober blir stykket vist i storsalen ved Runde Miljøsenter. Les meir

   
10.oktober 2011
Vaffelhjarte på TV fredag 14. oktober
Odd Nordstoga las boka "Vaffelhjarte" av Maria Parr for borna sine. Han vart så rørt at han kontakta NRK og bad om å få lage musikken, då han høyrde at boka skulle bli TV-serie. Fredag 14. oktober er det sendestart på NRK Super.
Les meir
   

06. oktober 2011
Kulinarisk oppleving på Runde
Dei har diskutert og planlagt, valt og valt vekk: Det ligg mykje omtanke bak den spesielle menyen kokkane ved Runde Miljøsenter har komponert til teatergjestane ved senteret den 14. oktober. Les meir

   

05. oktober 2011
Teater med noko attåt
Det blir godbitar for både kropp og sjel ved Runde Miljøsenter fredag den 14. oktober: Først ei teaterframsyning forankra i kystfolket sin kvardag – og så mat frå den same kysten etterpå. Les meir

   

27. september 2011
Konferanse i Tallinn om sikker sjøtrafikk: EfficienSea
Fra tirsdag til fredag i forrige uke møttes nærmest 100 delegater fra hele Østersjøområde i Tallinn, Estland for å oppsummere arbeidet med å lage sjøtrafikken mer effektiv og sikker. Les meir

   

26. september 2011
Menneska og båten
- Der menneska er, der er båten! Men når starta menneska å bruke båt, korleis såg dei ut, og kva vart dei brukte til? Det får dei vite som kjem til Runde Miljøsenter søndag 2. oktober. Roald Sporstøl held det siste søndagsforedraget denne sesongen. Les meir

   

20. september 2011
Nytt lakseeventyr?
I boka si "Lakseeventyret" fortel forfattar og ihuga laksefiskar Svein Aam m.a. om det eventyrlege fisket i sjøen og elvar som Bondalselva og Ørstaelva på 70-talet. Søndag held han foredrag ved Runde Miljøsenter. Les meir

   

13. september 2011
Fuglefjellet i fokus
Reinska oteren Skarveura for ungar i år igjen? Har fleire havørnpar hekka på Runde denne sesongen? Søndag kjem Alv Ottar Folkestad til Runde Miljøsenter for å halde foredrag om årets hekkesesong i fuglefjellet. Les meir

   

09. september 2011
Jazz for miljøet
Laurdag inviterer grendelaget og husmorlaget til Miljørock for andre gong. Ytre Suløens Jass-ensemble sa ja til å halde ein friskluftkonsert som eit handslag til miljøsenteret og arbeidet for meir kunnskap om det som skjer i naturen.
Les meir

   

01. september 2011
Spennande foredrag
Å gjere opp status for årets hekkesesong i fuglefjellet på Runde, er sjølvsagt når Runde Miljøsenter inviterer til søndagsforedrag. Utviklinga av båten frå oldtida til i dag, og kva den har betydd for menneska, er eit anna tema som vil interessere mange. Les meir

   

22. august 2011
Miljøsenteret på Statsbudsjettet
Runde Miljøsenter får 900 000 kroner over Statsbudsjettet i år. Det fortalde stortingsrepresentant Snorre Valen (SV), medlem i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, då han besøkte senteret i dag.
Les meir

   

18. august 2011
Garnfangst
Bård Kopperstad fekk meir enn fisk då han fiska ved fuglefjellet på Runde torsdag. Ei lenke gamle torskegarn er no fjerna frå Liafluda.
Les meir

   
Marianne Goksøyr fortel om Rundeskatten

27. juli 2011
Rundeskatten ny turistmagnet på Runde
Norske og utanlandske tilreisande strøymer til for å høyre historia om Rundeskatten og sjå utstillinga ved Runde Miljøsenter. Meir enn 5 000 har vore på besøk sidan opninga i påska.
Les meir

   

13. juli 2011
Ledig stilling for rett person

Har du eit ryddig hovud, er god på økonomi og marknadsføring, har godt humør og erfaring frå kurs- og konferanseavdelinga på eit hotell? Då er du kanskje akkurat den personen vi har bruk for. Les meir

   
Glade forskarar

5. mai 2011
Jubel over støtte
Gleda var stor ved Runde Miljøsenter då meldinga kom om vedtaket i Nærings- og miljøutvalet i fylket: Forskingsavdelinga får nær ein million kroner til utvikling av avdelinga. Les meir

   
Dykkar og ROV

2. mai 2011
Rundeskatten og silda på P1
Dei som var tidleg oppe og høyrde på P1 på radioen søndag 1. mai, fekk lære mykje om rikdommane i havet utanfor Runde. "Naturens Verden" har vore på besøk. Les meir

   
Dykkar og ROV

29. april 2011
Dokumentarfilm om silda
Besøkande ved Runde Miljøsenter blir imponerte over informasjonen dei får om verdas største sildebestand. Fotograf Are Pilskog blei så inspirert at han no lagar dokumentarfilm om havets sølv. Les meir

   
Marianne Goksøyr fortel om Rundeskatten

27. april 2011
Enorm interesse for skatten
Sjølv dei mest optimistiske prognosane viste seg å vere for forsiktige: Nesten to tusen personar besøkte utstillinga av Rundeskatten i påska!
Les meir

   
Utstilling om Rundeskatten

14. april 2011
Utstillingsopning med overraskingar
Ein halv million kroner og eit handtak som kan stamme frå Akerendam: Den offisielle opninga av utstillinga av Rundeskatten inneheldt store overraskingar.
Les meir

   
Nyheitsarkiv  

 

SØK

UTSTILLINGAR OG KAFE

Opningstider

OVERNATTING


Runde Miljøsenter har gode fasilitetar for overnatting. Senteret har 8 leilegheiter, kvar med 5 sengeplassar. Leilegheitene er heilt nye og moderne. Les meir

Bestilling
Bestilling på nett
via epost
booking@rundecentre.no
eller
telefon +47 700 80 800

ARRANGEMENT

Vi arrangerer kurs, konferansar, seminar, møter og private selskap av ulike slag.

Kjøkkenet tilbyr variert mat inspirert av havet.
Ta
kontakt for informasjon og tilbod.

ENGLISH

Opening hours Runde Gold Treasure Exhibition and Café

Room/Apartments

Online booking of apartments

DEUTSCH

Öffnungszeiten Runde Goldschatz-Ausstellung und Café

Übernachtung

KART OG BROSJYRER

Brosjyre: Runde Miljøsenter

Brosjyre: Forsking og utvikling

Kart: Her finn du oss

Sjå oss på Google Maps

FOREDRAG

Foredragsarkiv