Leiligheiter for leige på Runde Miljøsenter Bytt ut julebordet med ein julelunsj. Foto: Lill Haugen Runde Miljøsenter Kompetansesenter for havenergi er lokalisert på Runde miljøsenter Havørn. Foto: Suel Kassembo

Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon, eit formidlingssenter og ein møteplass for kurs, seminar og konferansar. Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon.
Senteret har kontor, laboratorium og åtte leilegheiter for utleige. Hovudbygget har også eit velutstyrt auditorium og kafé. Eit informasjons- og opplevingssenter er etablert i 2. høgda i hovudbygget.

Overnatting

Opningstider

Runde Miljøsenter er ope for overnatting og omvising etter avtale heile året.

Søndagsføredrag 4. okt til 29 nov. 2015
Open kafe kvar søndag 13.00-17:00
Føredrag kl. 15:00

Sesong kafe og utstilling
11 juni – 14 august 2016
Dagleg frå kl. 11:00 til 17:00

Sjå her for meir informasjon om utstillinga.

Forskingsavdelinga
Open alle kvardagar heile året utanom fellesferien (juli) og juleferie.

Billettpris utstilling

Vaksen: kr. 85,-
Barn: kr. 35,-
Familie: kr. 200,-
Grupper (frå 15 pers.): kr. 55,- pr. person
Pensjonist/student: kr. 55,-

Søndagsforedrag for hausten 2015

29. november. Johan Ottesen: Snurparhistorie

 

Sjå tidlegare foredrag her.

Julelunsj

Bytt ut julebordet med ein julelunsj. Les meir her.
Julelunsj med noko attåt

Aktivitetar

Nyhende frå senteret

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Stasjonen samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.Les meir om forsking...
Runde Miljøsenter er eit formidlingssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.Les meir om formidling...
Senteret har auditoriumplass til 60–80 personar ved kurs og konferansar, og er godt utstyrt med videokanon og lydanlegg. Vi har kafé/restaurant og åtte moderne leilegheiter som blir leigd ut til gjestande forskarar, turistar og andre gjester på senteret. Kvar leilegheit har sengeplass til 5 personar. Les meir om konferanseavdelingen...

Populære artiklar

Instagram #rundemiljo