Ingen lunde Foto: Lill Haugen Runde Miljøsenter Kompetansesenter for havenergi er lokalisert på Runde miljøsenter Havørn. Foto: Suel Kassembo

Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon, eit formidlingssenter og ein møteplass for kurs, seminar og konferansar. Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon.
Senteret har kontor, laboratorium og åtte leilegheiter for utleige. Hovudbygget har også eit velutstyrt auditorium og kafé. Eit informasjons- og opplevingssenter er etablert i 2. høgda i hovudbygget.

Opningstider

Runde Miljøsenter er ope for overnatting og omvising etter avtale heile året.
Open kafé kvar dag 11.00-17.00 frå 14. juni til og med 16. august.

Bestill leilegheit online

 

Billettpris utstilling

Vaksen: kr. 85,-
Barn: kr. 35,-
Familie: kr. 200,-
Grupper (frå 15 pers.): kr. 55,- pr. person
Pensjonist/student: kr. 55,-

Program for våren 2015

Søndag 15. mars: Middag m/ noko attåt . Jon Osnes fortel historier frå veterinærtida si.
Søndag 22.mars: Roger Engvik – filmen «Havørna – Kystens Majestet»
Påska: 29.mars, og 2-5 april: Påskeeggjakt og skattejakt
Søndag 12. april: Filmen om paddene, Are Pilskog
Søndag 19. april: Lundefuglen – fleire fugleekspertar
20-21 april: Sjøfuglseminar på Thon Hotell Fosnavåg
Søndag 26.april: «God tur» med Brita Blomquist
Søndag 3. mai: Stengt grunna konfirmasjon.
Søndag 10. mai: Barnedag m/ Nils Roar. Bli med på laben!


Aktivitetar

  • Søndag 26. april: God tur med Brita Blomquist

Søndag 26. april: God tur med Brita Blomquist

Brita Blomquist kjem til Runde Miljøsenter søndag 26. april for å dele reiseerfaringane sine med oss andre. Ho fyller 83 år i år, men har framleis 250 reisedøgn.
Brita vil […]

Nyhende frå senteret

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Stasjonen samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.Les meir om forsking...
Runde Miljøsenter er eit formidlingssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.Les meir om formidling...
Senteret har auditoriumplass til 60–80 personar ved kurs og konferansar, og er godt utstyrt med videokanon og lydanlegg. Vi har kafé/restaurant og åtte moderne leilegheiter som blir leigd ut til gjestande forskarar, turistar og andre gjester på senteret. Kvar leilegheit har sengeplass til 5 personar. Les meir om konferanseavdelingen...

Populære artiklar

Instagram #rundemiljo